Một ròng rọc truyền động truyền lực chính xác lực quay của động cơ đến dây đai. Nó được sử dụng cho xe tay ga từ 50cc đến 650cc.