Ly hợp khởi động kiểu ly tâm khô sử dụng chuyển động quay của động cơ làm lực ly tâm. Ly hợp khởi động cho bộ chuyển đổi dây đai dùng cho các loại xe tay ga từ nhỏ đến lớn.