Ly hợp khởi động kiểu ly tâm ướt sử dụng chuyển động quay của động cơ làm lực ly tâm. Được sử dụng trong các phương tiện nhỏ đến ATV lớn.