Ly hợp cho truyền động 2 bánh ly hợp kép với ly hợp thủy lực độc lập cho các giai đoạn số lẻ và số chẵn. Có thể thay đổi liền mạch bằng cách sử dụng vật liệu ma sát với các đặc tính tối ưu cho ly hợp thủy lực.