Giảm mô-men xoắn dính và mô-men xoắn kéo bằng cách nghiêng vật liệu ma sát và kiểm soát lưu lượng dầu.