Việt Nam EXPO 2023 với sự góp mặt của FCC 👍
Bay cao bay xa hơn nữa nhé FCC 💫🌏