Với chính sách cộng sinh với môi trường, FCC luôn gương mẫu trong các hoạt động bảo vệ môi trường.
Một trong những hành động đó chính là: Hoạt động nhặt rác của cán bộ công nhân viên của FCC Việt Nam tại các khu vực đông dân cư: Trường học, Bệnh viện, Chợ ...

Năm 2022 Cán bộ công nhân viên FCC Việt Nam chọn trường tiểu học Đại Mạch là địa điểm nhặt rác.
Mọi người rất chăm chỉ nhặt rác.


Đây là hoạt động nhận được sự đánh giá và hưởng ứng rất tốt từ toàn thế công nhân viên của công ty.

Hi vọng những hành động như vậy sẽ ngày càng được nhân rộng góp phần chung tay bảo vệ môi trường của chúng ta luôn xanh, sạch, đẹp.