Cán bộ công nhân viên FCC Việt Nam luôn đi đầu trong các phong trào thể dục thể thao trong nhà máy và khu công nghiệp.Thành viên đội bóng đá nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của ngài Kitano - Tổng giám đốc FCC Việt Nam.