“Trong bối cảnh kinh doanh ngày càng cạnh tranh, sự hợp tác và đóng góp của các nhà cung cấp chất lượng cao đã trở thành yếu tố then chốt cho sự thành công của sản phẩm của Honda.
Honda Việt Nam ghi nhận những nỗ lực không ngừng và cam kết vững chắc, chúng tôi tự hào nhận được  giải ‘Nhà Cung Cấp Xuất Sắc Của Năm Về Lĩnh Vực Spepart’
 “Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn là nguồn động viên to lớn, khích lệ các nhà cung cấp tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.